negacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowie? Oto przeciwnicy religijni, uniesieni zbytnią gorliwością przeciw Rejowi, który także po części zasmakował w błędach luterskich, — albo też ludzie jednego z nim wyznania, wypierający się wspólnictwa z nim, przy ganiający mu, że „nie pomagał, ale przeszkadzał rozkrzewieniu świętej prawdy (luterskiej).” Ten zarzut Jana z Woźnik pozwała wnioskować, że Rej przy swojej wyższości umysłowej, niezawsze podzielał ciasne, negacyjne i suche sposoby widzenia swoich współwyznawców; co większa, przyszła dla niego chwila, w której poznawszy, do jakich nadużyć reforma Lutra doprowadza umysły, gdy się w potwornych wyobrażeniach socyanizmu objawiać zaczęła, uczuł zdrowym swoim rozumem wyższość i gruntowność nauki rzymskiego Kościoła. Szczegóły tych jego walk wewnętrznych z prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.