negatorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec tego układ ten może mieć dwa stany równowagi: 1 — stan „0”, gdy A — 1 zatem B — (A) =* 0 2 — stan „1”, gdy B = 1 zatem A — (B)= 0 Zwróćmy uwagę, że zarówno model mechaniczny, jak i model „negatorowy” jest rodzajem ZATRZASKU: gdy układ jest w stanie „1”, to SAM NIE PRZEJDZIE w stan „0” i na odwrót — ze stanu „0” nie przejdzie samodzielnie w stan „1”. Ta właściwość wynika z budowy układu: 1 — w modelu mechanicznym opuszczenie jednego ramienia jest równoznaczne z podniesieniem drugiego. Kulka, spoczywa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Müller, Janusz 1970. Informacja w cybernetyce. Informatyka, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.