negowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) musi występować centralna kategoria cech Tematycznych (predykatywnych, podlegajcych negacji), czyli to, co jest o danym obiekcie powiedziane. Zdanie może też, choć nie musi, zawierać inne cechy predykatywne i negowalne, które należą do dictum (czyli tego, co jest powiedziane o temacie), ale nie są Tematyczne. Jest to, operując innymi kategoriami, presupozycyjna warstwa zdania. Wszystkie cechy, o których była wyżej mowa, tworzą pewną hierarchię czy, jak sama nazwa wskazuje, strukturę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.