nekrobiotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badania mikroskopowe stanowią cenne uzupełnienie obrazu makroskopowego, a w niektórych przypadkach one właśnie mogą wykazać zmiany pourazowe nieuchwytne w obrazie makroskopowym. Chodzi tu mianowicie o drobne krwinkotoki okołonaczyniowe, wybroczyny w przestrzeniach Virchowa-Robina, wybroczyny mankietowate (lub pierścieniowate), przekrwienie włośniczkowo-żylne, obrzęk okołokomórkowy i okołonaczyniowy oraz objawy nekrobiotyczne, a ponadto zatory tłuszczowe. Tego rodzaju wykładniki patomorfologiczne stwarzają podstawę do znacznego rozszerzenia naszych możliwości diagnostycznych, szczególnie w tych przypadkach, w których obraz makroskopowy mózgowia okazuje się negatywny lub jeśli zmiany w mózgu, dostrzeżone podczas sekcji, nie tłumaczą ciężkości objawów neurologicznych (u osób pozostających przez pewien czas po wypadku przy życiu) albo nie wyjaśniają przyczyny zgonu. Za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chróścielewski, Edmund, Raszeja, Stefan 1970. Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, War­szawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.