nekrologista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmarły we Lwowie [...] Jan Lam talent ten miał, i to niepospolity, aczkolwiek w pospolitych często szargał go sprawcach. Kto go zaś chce dobrze zrozumieć i należycie ocenić, ten nie powinien — jak to uczyniło wielu nekrologistów — wyciągać głośnego autora Kronik lwowskich poza sferę galicyjskich stosunków i z czysto literackiego sądzić stanowiska, ale właśnie na tle i w oświetleniu tych stosunków postaci tej przypatrzeć się i klucza do niejednej działania jego zagadki szukać. [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.