nematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 dużych, wydłużonych cząsteczkach: np. olejan amonowy, octan cholesterolu, estry kwasu p-azoksybenzoesowego. Rozróżnia się dwa typy k.c.: nematyczne 1 smektyczne. W ciałach nematycznych cząsteczki ułożone są równolegle do kierunku ich wydłużenia; w ciałach smektycznych oprócz ułożenia równoległego występuje ułożenie warstwowe cząsteczek. Dwa k.c. zetknięte ze sobą zlewają się w jeden, jak krople cieczy'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.