nemejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Treść swych obrazów zaznacza Twardowski prawie samemi nazwiskami, tak, źe niema potrzeby znajomości odnośnych mitów wywodzić z pewnych autorów, n. p. Owidjusza. Jest to popularna mitologja, nie wolna zresztą od niedokładności. Tak Herkules „w skórze lwa nemejskiego piastuje wrzeciono — na łonie u Iole“, podczas gdy według tradycyj starożytnych pogromca lwa nemejskiego zajmował się robotami niewieściemi w niewoli u lidyjskiej Omfali (n. p. O wid. Herold. 9, 101 i n.), podczas gdy ostatnia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sinko, Tadeusz 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.