nemrodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zamoyski nigdy ruchu nie wyprzedzi, ale pójdzie za nim.” Moje wizyty w kołach arystokratycznych szybko się skończyły, nie dlatego, żeby mię tam nie przyjmowano mile, ale ponieważ pytano wciąż o nowiny z wielkiego świata paryskiego, którego nie znałem i nie miałem nigdy poznać, a przy tym wiecznie zapraszano mnie na polowania. Za każdym razem, gdy przyznawałem się do zupełnego braku nemrodowych zdolności, tak serdecznie nade mną ubolewano, jak pasza turecki nad nieszczęśliwym, który nigdy nie palił. Panie wyrażały żal, że moja bytność w Warszawie przypadła na czas, gdy wyrzeczono się tańców, ale cieszyły się, że właśnie nadchodzą wyścigi. Uważałem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.