neo-faszyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Flauberta z roku 1850: Nasza dusza jest zamkniętą księgą dla kleru. Przestali się widywać. W roku 1934 autor wyjechał za granicę, wrócił do Włoch w roku 1947. Po powrocie dowiedział się, że Martelli jest proboszczem w jednej z rzymskich parafii i przedstawicielem nowego kierunku, nazywanego „neo-faszyzmem”. W swoich kazaniach mówił przede wszystkim o niezbywalnych fundamentach „władzy”, „autorytetu”, z niezwykłą u duchownego zaciekłością. Dochodzi do ostatniego spotkania, które jest mistrzowską syntezą ówczesnej włoskiej „problematyki”. Monologuje „realista” Martelli, autor przerywa mu rzadko i skąpo, ale nie odmawia sobie refleksji w duchu na marginesie tego, co słyszy. We Włoszech nie ma miejsca dla imperatywu kategorycznego. Najsamotniejszym we Włoszech...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.