neo-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wartości te, aczkolwiek wymykają się precyzyjnej definicji, były zlepkiem tradycyjnej etyki protestanckiej, silnego patriotyzmu, mieszanki „oczywistego przeznaczenia” z Wilsonowskim „uniwersalizmem”, Keynesowskich neo-liberalnych zasad ekonomicznych, które z kolei wynikały z nieudanej próby z lat 30-tych ukształtowania systemu zbiorowego bezpieczeństwa, a częściowo z amerykańskiej abnegacji. To silne poczucie odpowiedzialności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.