neo-marksizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odnośnie do samej klasyfikacji rozlicznych postaci marksizmu współczesnego następująca myśl zasługuje może na sformułowanie. Można wszystkie doktryny, które się „marksizmami” nazywają, podzielić na trzy wielkie klasy: marksizm-leninizm, neo-marksizm w ścisłym słowa znaczeniu i rewizjonizm nowoczesny. Czym jest marksizm-leninizm wiadomo i można najlepiej dowiedzieć się o tym czytając Kołakowskiego. „Neo-marksizmem" nazywam zespół ruchów doktrynalnych, powstałych po 1956, których przedstawiciele usiłują — jak powiedziałem — wrócić poza Lenina, Kautsky'ego i Engelsa do młodego Marksa, tego z „Rękopisów" przede wszystkim. Wreszcie „rewizjonista...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.