neo-realizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) coraz bardziej odpowiedzialnym poczynaniom. Na marginesie mała uwaga: gdy Młoda Polska żywot swój zakończyła, byłem jeszcze chłopcem, gdy wstąpiłem do teatru, już po niej echa umilkły, gdy danym mi było swobodniej w teatrze twórczość moją rozwinąć, w Europie — nie u nas — ekspresjonizm dochodził do swego apogeum, wrychle neo-realizm zajął jego miejsce; styl moich inscenizacyj, nie taję tego, wiele obu kierunkom zawdzięcza, lecz obydwa kierunki w swoim momencie dziejowych rewolucjonizowały sztukę teatralną i widownię i na swTój sposób parały się zagadnieniami społecznymi i politycznymi — zwłaszcza neo-realizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.