neo-stalinowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spór radziecko-chiński jak i radziecki atak na stalinizm doprowadziły z kolei do dalszego rozczłonkowania międzynarodowego ruchu komunistycznego. Jak wyraźnie wynika z przemówień takich przywódców jak Nowotny 12 i Ulbricht, neo-stalinowcy poczuli się mocno skonfudowani nawrotem Chruszczowa do problemu stalinizmu. Wkrótce po XXII Zjeździe KPZR, rumuński Komitet Centralny przeprowadził niezwykłą dyskusję, w której dokonano przeglądu historii Rumuńskiej Partii Komunistycznej, przy czym doszło do ostrego ataku na praktyki partii w przeszłości. Reżim komunistyczny w Polsce skorzystał z sytu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.