neoabsolutyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mocy stutysięcznej armii ros. Paskiewicza. Pod wrażeniem rewolucji abdykował ces. Ferdynand I (1835-48) na rzecz Franciszka Józefa I (1848-1916). Chwilowe zwycięstwo reakcji otworzyło okres neoabsolutyzmu (tzw. era Bacha), który stanowił ostatnią próbę opanowania wewn. sprzeczności przez zaostrzenie centralizmu, nasilenie akcji germanizacyjnej w krajach monarchii, silniejsze oparcie się rządu na wojsku, urzędniczym aparacie państw, i policji, wreszcie przez przywrócenie duchowieństwu — na mocy konkordatu z 1855 — poważnego wpływu w państwie, przede wszystkim na szkolnictwo. System Bacha utrzymał się do 1860. Prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.