neoanarchista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strajków generalnych), do koncepcji L.Trockiego(teoria „permanentnej rewolucji”), do nauk Mao Ce-tunga (teoria i praktyka „rewolucji kulturalnej”). N. wywodzi się również z „filozofii krytycznej” —+ H. Marcuse’a (supl.); jak Marcuse, neoanarchiści głoszą i praktykują ideologię „wielkiej negacji” względem „wygodnej, zracjonalizowanej, demokratycznej niewoli” społeczeństwa kapitalistycznego. N. postuluje uwolnienie się od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.