neoantrop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wadjak, m. na Jawie (Indonezja), w pobliżu której w latach 1889 i 1890 znaleziono czaszkę ludzką, górną szczękę, żuchwę, liczne fragmenty czaszki i kilka kości długich. Na ich podstawie został określony typ neoantropa. Człowiek z W. przedstawia cechy archaiczne: pochylone czoło, masywna żuchwa, bródka dość cofnięta. Bywa on często uważany za świadectwo ewolucji miejscowego odgałęzienia, które wychodząc od pitekantropa osiągało poprzez paleoantropy typu Ngandong lokalną formę Homo sapiens. Przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brézillon, Michel 1981. Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.