neoattycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aemona, prababka Lubiany, słynęła z bogactwa. Nie był też biedny kraj okoliczny. W Szempeterze koło Cele odgrzebano spod warstwy namułów rzeki Savinii znakomicie zachowane grobowce z I—III w.n.e., bogato zdobione rzeźbami o treści mitologicznej i ornamentyką w stylu neoattyckim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.