neoawangarda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) właściwości estetyczne. Po tych wstępnych, nader oszczędnych i chyba zbyt skąpych — zwłaszcza dla czytelnika, któremu niełatwo dotrzeć do szkiców z ,,Nouva corrente” — wyjaśnieniach teoretycznych pojawia się w książce Raffy szereg szkiców analitycznych, w których zasady zarysowanej metody służą praktycznemu badaniu „języka” dzieł scenicnzych Pirandella (Kryzys języka naturalistycznego), Jarry’ego (Ku źródłom awangardy), Majakowskiego (Futuryzm i utopia socjalistyczna). Brechta (Brecht contra Lukacs), Durenmatta, Ionesco i Artauda (Neoawangardy i rozwój industrialny)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.