neoawangardowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wstaje, jest bardzo rozpowszechnione i utrwalone. Todorovic nie należy do autorów rozpieszczanych przez krytykę, a jego koncepcja artystyczna ma tyleż wrogów wśród tradycjonalistów, co i awangardystów (ci „prawdziwi” zawsze walczą z tymi „fałszywymi” — w literaturze konwencjonalnej opozycja istnieje między „wybitnymi” a „grafomanami”). Nazwisko Todorovicia znane jest w całej neoawangardowej Europie, dla której jest ono synonimem serbskiej (być może także jugosłowiańskiej), awangardy. Czym twórca sygnalizmu, przeżywającego swój renesans w latach siedemdziesiątych, może odstręczać czytelników i krytyków? Przede wszystkim hałaśliwymi wystąpieniami,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornhauser, Julian 1983. Wspólny język (Jugoslavica), Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.