neobachowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z normami własnego stylu kompozytorskiego. Stopień tego przenikania może być bardzo różny: „orientalizmy” u Rimskiego-Korsakowa, reminiscencja walców Straussowskich w La Valse Ravela, aluzje do stylu klawesynistów francuskich w jego Tombeau de Couperin, Scarlattiana czy Paganiniana Caselli, I Symfonia „Klasyczna” Prokofiewa, „neobachowski” Koncert skrzypcowy Strawińskiego itp.—to tylko nieliczne, wybrane przykłady różnych typów i różnych stopni stylizacji. W jednych występuje stylizacja silniejsza, bliższa stylowi-modelowi, w innych — słabsza, nawiązująca tylko do niektórych cech stylu-modelu. Stylizacja nie przynosi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Stale wyszukujemy ich i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.