neodadaistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co dzieje się potem!). Przykładem połączenia elementów teatralnych z instrumentalnymi jest kompozycja Kagla Sur scene, w której jednak instrumentaliści uzależnieni są od 3 aktorów interpretujących tekst (słowo, gest, śpiew), a pewne partie traktowane są powtórzeniowo (dzięki nagraniu na taśmę i reprodukcji). O wiele bardziej uniwersalna jest neodadaistyczna kompozycja Stockhausena Originaie (w której autor wciąga do współudziału plastykę, reżyserię, własną, już przedtem skomponowaną muzykę, a nawet elementy przypadkowe najróżniejszej proweniencji), a z późniejszych dzieł Jabberwocky (1966) Tomósa Marco (w której obok aktorów i tenora biorą udział: saksofonista, pianista, 4 perkusistów, a nadto użyta jest taśma, 6 aparatów radiowych, przeźrocza i światła)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.