neognoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże religia chrześcijańska ma w tym względzie przewagę nad neognozą, gdyż rozumu instrumentalnego nie .podważa, lecz przypisuje mu właściwe miejsce i właściwy zasięg. Wydaje się, że źródłem owej przewagi jest uhistorycz-nienie Boga, który jest zarazem niezgłębionym misterium, czego odpowiednikiem jest podwójna rola Kościoła: społecznej organizacji wierzących i ciała mistycznego. Czy zatem przeciwwagi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.