neokolonialistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świata. Walka ta oznacza opowiedzenie się przeciw imperializmowi, prowadzenie polityki antykolonializmu wewnątrz kraju i nawiązanie współpracy z państwami socjalistycznymi. Na tej drodze część krajów ekonomicznie słabo rozwiniętych może się skutecznie przeciwstawić tendencjom neokolonialistycznym państw imperialistycznych. W sytuacji takiej znajdują się m.in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo