neolakonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Virgilio Malvezzi (1595-1654), historyk i moralista boloński, rozczarowany przedstawiciel starej szlachty obcy mieszczańskiej rzeczywistości włoskich republik, adresujący wyraźnie swoje dzieła "do książąt", bo o książętach w nich mowa, reprezentuje w panoramie włoskiej prozy barokowej skrajne tendencje neolakonizmu, rozwijającego się pod patronatem prozy Seneki i Tacyta. W omawianym zespole zjawisk będzie on reprezentował tendencje zdecydowanie modernistyczne. Wraz z pochwałą stylu "ciemnego", sentencjonalnego, "gęstego" zrealizuje konsekwentnie program konceptyzmu w użytkowych 81...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rytel, Jadwiga 1993. Studia z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.