neoliberał

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) możliwością osiągnięcia takiego tempa. Rozwijając idee Keynesa na temat braku we współczesnym kapitalizmie sił wewnętrznych, które stwarzałyby tendencję do automatycznego przywracania równowagi i pełnego wykorzystania zasobów gospodarczych, obaj autorzy, podobnie jak ich zwolennicy, zwracają uwagę na złożoność rozwiązania problemu równowagi dynamicznej, na konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki gospodarczej w celu zapewnienia stabilności ekonomicznej. Dzięki tej między innymi myśli stali się oni obiektem największych ataków ze strony „neoklasyków” oraz różnych „neoliberałów”. Na ostrość tego problemu zwracał uwagę zwłaszcza Domar. „Nawet bez wdawania się w matematykę formalną, jeżeli po prostu weźmiemy pod uwagę fakt, że zwiększenie zdolności produkcyjnej wiąże się (jakkolwiek tylko w przybliżeniu) z inwestycjami, a wzrost globalnego popytu stoi w związku ze stopą wzrostu inwestycji i że dlatego do utrzymania gospodarki w stanie równowagi konieczny jest stały wzrost dochodu, a najprawdopodobniej i inwestycji — to rok po roku, w miarę upływu czasu coraz łatwiej nam będzie “ Tamże, s. 154. TEMPO WZROSTU I STOPA AKUMULACJI 45...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Osadczaja, Irina 1977. Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna, tłum. J. Skrzypkowa, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.