neolingwista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) implicytny. stosunek momentów ~ch i eksplicytnych w języku (w świetle teorii informacji) 512 indeks w teorii Bar-Hillela 534 indyjska szkoła gramatyczna, początki ~y 16-18; gramatyka Päniniego 18; okres po Päninim 19; znaczenie ogólne pracy ~y .19 — 23 indywidualna psychologia w języku. ~ według Steinthala 81; ~ według Vosslera 179; w teorii neolingwistów 186 indywidualna stylistyka v. stylistyka inhaltbezogene Grammatik v. „gramatyka odnosząca się do treści” inhaltlicher Aufbau (termin niem.) w „gramatyce odnoszącej się do treści” 574...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.