neolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konserwatywnych, kiedy to żadna otwarta akcja polityczna nie była możliwa. Dzięki olbrzymim wysiłkom Kazinczyego literatura stała się głównym czynnikiem przekształcenia świadomości narodowej. Program tego ruchu podzielił wkrótce kraj na dwa obozy: przeciwnikami jego byli puryści z Debreczyna i Kraju Zadunajskiego (ci ostatni zgrupowali się wokół Sandora Kisfaludyego), zwani ortologami, zwolennikami zaś gramatycy, tzw. neologowie, rekrutujący się spośród intelektualistów Pesztu i wielkich miast. Jednym ze zwolenników Kazinczyego był Janos Kis (1770 — 1846), superintendent Kościoła ewangelickiego, zdolny popularyzator idei racjonalistycznych oraz autor pięknego tomu pamiętników. Walka między purystami a „neologami” toczyła się przy użyciu paszkwilów, parodii, krytyk i rozpraw naukowych. Najlepszym jej przykładem są listy i epigramaty Kazinczyego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.