neologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeżywamy prawdę mitów starożytności (...) Dlatego też w »metaforze«, która łączy obrazy starożytnego świata, przyszłe słowo wschodzi jako neologiczny posiew; tworzenie słów to przejaw religijnej epoki, która w nas krzepnie wewnętrznie”.1 Niewątpliwie w tych zdaniach Biełego widzimy kontynuację teorii Włodzimierza Sołowiowa, który bezpośrednio łączy symbolizm z pojęciami religijnymi. Wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo