neologizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednostek języka poetyckiego okazał większą od innych „siłę przebicia”? Można by wskazać szereg powodów, ale jeden wśród nich jest chyba najbardziej bezsporny. Otóż koncepcja awangardowa była — jeśli tak wolno rzec — znacznie od innych pojemniejsza; nie wykluczała, na przykład, eksperymentów słowotwórczych (zarówno neologizowania, jak słowotwórstwa negatywnego), przeciwnie — dopuszczała je jako jeden ze sposobów wywoływania napięć i zawęźleń w ramach zdania metaforycznego. Uznawała je za użyteczne, a nawet pożądane — o tyle, o ile okazywały się funkcjonalne ze względu na nadrzędną jednostkę składniowo-semantyczną. Toteż sama przez się nie zamykała szans dla inwencji poetyckiej na innych niż zdaniowy poziomach organizacji tekstu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał, Sławiński, Janusz (wyb.) 1987. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Cz. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.