neomalthuzjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nakładanie się rynków 164 — — potoków ładunkowych 303 nakłady inwestycyjne 270, 276, 279, 281, 321 neomalthuzjanizm 44 nierównomierność kierunkowa po toków ładunkowych 321 — pracy środka transportu w czasie 303 — produkcji lub konsumpcji, w czasie 304 — przewozów w czasie 321 — — przestrzenna 321 nośność 110, 122 Obrót międzynarodowy 301 obrót wagonu 84 obszar zaopatrzenia 62, 242 — zbytu 242, 249, 364 oczyszczalnie bawełny 196 odległość czasowa 65, 67, 78—94, 164, 181, 244, 308, 316 — ekonomiczna 65, 67, 94—159, 164, 181, 239, 240, 337, 341, 342 — komunikacyjna 66, 74 — krytyczna 119, 120 — liniowa 66, 74 — przemieszczenia 116, 124 — przestrzenna 65, 66—74, 79, 82, 91, 95, 104, 107, 121, 181, 215, 239, 243, 308 przewozu 29, 36, 55, 67. . 74, 111,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarski, Ignacy 1967. Transport jako czynnik lokalizacji produktu, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.