neomilitarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nym. Wypełnia luki w znajomości dziejów wojennych Uniwersytetu Jagiellońskiego, co więcej, stanowi ważny dokument, mówiący o pov szechnej walce Polaków z okupantem. Zwłaszcza dziś, gdy odwetowcy i neomilitaryści spod znaku swastyki starają się wypierać albo minimalizować swą winę wojenną, wydanie tego źródła historycznego jest nader pożądane” (s. X.)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.