neonazistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stary niemiecki antysemityzm minął bezpowrotnie. Ale w wilię Bożego Narodzenia 1959 roku dowiedzieliśmy się, że w tym kraju bez Żydów wciąż jeszcze istnieje psychoza antyżydowska. Sprofanowana swastyką synagoga w Kolonii stała się znów symbolem i początkiem długiego łańcucha wybryków antysemickich i neonazistowskich. Rząd, prasa partie polityczne i radio stanęły nagle w obliczu zagadnienia, które jakoby zniknęło w ciągu lat powojennych spośród wielu prądów społeczno-politycznych. Nie tylko rząd w Bonn, ale i każdy porząd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.