neoprodukcyjniak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najwięcej chyba wniosła do polskiego repertuaru grupa utworów reprezentujących nowy nurt tematyki „produkcyjnej”, która tak ważko w ostatnich latach wzbogaciła teatr (i film) radziecki. Dla sztuk tych (i dzieł filmowych) niektórzy z polskich krytyków przyjęli już wspólny termin — „neoprodukcyjniak”, akcentując nim tematyczny związek z pokrewnym nurtem pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, ale i nową, jakościowo różną od tamtej, pozbawioną taniego optymizmu optykę artystycznej refleksji nad postawą wobec pracy i zawodową moralnością człowieka socjalizmu, nad problemami, które niesie w warunkach nowego ustroju rewolucja naukowo-techniczna — innymi słowy nad niezwykle ważnym kompleksem spraw dotyczących 155...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiśniewski, Grzegorz 1980. Polsko-radzieckie stosunki kulturalne w latach siedemdziesiątych. Współpraca kultur artystycznych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.