neoracjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozważając problemy związane z pewnymi zdarzeniami należącymi już do historii nauki, mamy ten komfort, że znamy na ogół rozwiązanie, wiemy, komu historia przyznała rację. Znacznie trudniejsza jest sytuacja, gdy spór ma kontynuaq'ę współczesną i werdykt jeszcze nie zapadł. Przykładem takiej sytuacji mogą być spory we współczesnym językoznawstwie, a ściśle biorąc chodzi mi tu o dyskusję pomiędzy behawiorystycznie nastawionymi teoretykami językoznawstwa a związaną z Noamem Chomsk/m grupą „neoracjonalistów”, świadomie odwołujących się do tradycji kartezjańskich. Myślę, że takim kluczowym i wprawiającym w kłopot momentem sporu był sam jego początek, gdy polaryzacja stanowisk wystąpiła najmocniej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Goćkowski, Janusz, Kisiel, Przemysław (red.) 1994. Patologia i terapia życia naukowego. Praca zbiorowa, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo