neoschellingianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * iTrentowski wydrwiiwał „deklamacje” Stahla „przeciw postępowi i kierunkowi ducha czasu dzisiejszego” oraz przestrzegał przed przypisywaniem takich tendencji wszystkim przedstawicielom neoschellingianizmu (B. Trentowski, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842 - 1845. Wstępem poprzedził A. Walicki. Warszawa 1974. s. 411)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.