neoscholastyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) log, przedstawiciel kierunku hist. w —► neoscholastyce; od 1862 w zakonie jezuitów, prof. teologii (od 1881) i filozofii (od 1892) na Uniw. Jag.; zajmując się analizą stosunku rozumu do wiary, starał się uzasadnić tezę, że prawdy rozumu i wiary nie są sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają; gł. prace: Filozofia i jej za...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.