neospecjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dochodzi zarówno do specjalizacji, jak i do rozszerzenia znaczenia. W pierwszym przypadku można mówić o „neospecjalizacji". W drugim uogólnianiu towarzyszy zawężenie znaczenia prymamego, ograniczonego do niewielkiej liczby elementów rzeczywistości pozajęzykowej. Liczba ta ustępuje ilości desygnatów, do których odnosi się znaczenie zmodyfikowane (np. słowem kurwa określano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.