neounijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za teren akcji neounijnej obrano powiaty nadgraniczne na Wołyniu. Osoby których nazwiska kończyły się na ski, cki i icz uznane zostały za byłych Polaków i katolików i zobowiązane do „nawrócenia się” na polskość i katolicyzm. Wobec „opor...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Skalski, Jerzy (oprac.) 1968. Rzym a sprawy polskie w okresie porozbiorowym, Warszawa : Instytut Wydawniczy „Odrodzenie”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.