nepryski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zu r, którzy stwierdzili iż granica obszaru z kontynuantem stp. a w postaci a pochylonego przebiega po wschodniej stronie Wieprza, a "teren zamknięty tą linią stanowi zwartą całość, ślady â silniejsze lub słabsze, udaje się stwierdzić niemal we wszystkich należących do niego wsiach /.¿./. Tylko w dwu przypadkach nie stwierdziliśmy wewnątrz tego obszaru żadnych śladów & î w Ohmielku i Majdanie Nepryskim, pow. biłgorajskim" . Najdalej na wschód jest wysunięta granica a pochylonego przed nosówką /aN/ oraz /aŁ/. Spostrzeżenia te potwierdziły się w naszym materiale, gdzie notowaliśmy przykłady realizacji a ścieśnionego tylko przed spółgłoską nosową: parćonka. hŁionka. Być może są to formy zleksykalizowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawca - Językoznawca (Lu­b­lin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.