nerwicowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Przemieszani i zamknięci razem psychopaci — stwierdza autor — chorzy umysłowTo, schizofrenicy, nerwicowcy, chuligani, złodzieje i włamywacze, niejednokrotnie zabójcy, zboczeńcy seksualni, recydywiści i tacy, którzy dostali się do zakładu po raz pierwszy, {nierzadko przez pomyłkę — pozostawieni sobie i całkowicie na siebie zdani, wzajemnie na siebie oddziałują, komplikując, hamu-jąc i uniemożliwiając realizację procesu wychowawczego nie tylko poszczególnych wychowanków, ale całych zęspołów,- to- znaczy, grup wychowawczych i klas uczniowskich”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.