neurocytologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) m.in. PAN; gł. prace P. dotyczą chirurgicznego leczenia—* padaczki (wprowadził też pierwszy podział i usystematyzowanie kliniczne postaci padaczki), lokalizacji funkcji w korze mózgowej, neurocytologii i elektr. czynności mózgu; autor m.in. Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain (wraz z H. Jasperem, 1954), Speech and Brain Mechanisms (1959)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.