neurosekrecja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fakt, że destrukcja podwzgórza powoduje otyłość. Można to wykazać w eksperymencie. Okolica ta zawiera tak ważne reprezentacje, że trudno dociec, czy chodzi tu o specyficzne uszkodzenie grupy komórek o swoistej neurosekrecji funkcji kontrolnej czy tylko o zaburzenie funkcji podwzgórza rozumianego jako narząd kontroli gospodarek chemicznych. Nie rozstrzygają też problemu wyniki prac Hembeckera, White i R o 1f a (około 1944 r. wg De Hostos [6]), którzy u otyłych zgodnie znaleźli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.