neurowakcyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się dowieść w sposób następujący. Levaditi pasażując krowiankęprzez jądra otrzymał szczepy wywołujące na skórze krwotoki i martwice i dające się pasażować domózgowo. Ów szczep posiada większe powinowactwo do tkanki nerwowej (tzw. neurowakcyna). Ponieważ można było w ten sposób hodować w mózgu zarazek krowianki, Levaditi próbował użyć do szczepień ochronnych neurowakcyny, która nie zawierała domieszek bakterii i nadawała się doskonale do szczepień doskórnych. W ten sposób kro wianka wytwarza odmiany,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.