neuszatelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) życia, staniemy się wolnymi”. (Oklaski) P. Coullery, delegat z Chaux de Fonds, wstąpiwszy na trybunę, uczucia braterstwa i solidarności ożywiające robotników neuszatelskich wyraził następnymi słowami: „Jestem szczęśliwy, że w imieniu robotników neuszatelskich* mogę tu podać rękę robotnikom genewskim i reprezentantom innych robotniczych stowarzyszeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żychowski, Marian (red.) 1965. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały. Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.