neutralizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po miastach przeciwdziałają wynarodowieniu ludności polskiej komuniści polscy, dosyć liczni na Białejrusi, gdzie przebywają przeważnie jako „politemigranci” z Polski. Rozwijają oni dosyć ożywioną działalność oświatową i kulturalną, która cieszy się poparciem władzy partyjnej, ponieważ odpowiada jej polityce „neutralizacji” jednostronnego rozwoju jednej narodowości przez popieranie rywalizacji innych. Stara jak świat zasada „diwide et impera” znajduje wogóle szerokie zastosowanie w polityce sowieckiej, nietylko społecznej, ale i narodowościowej i obok terroru stanowi jedną z kardynalnych podstaw, na których opiera się sowiecki system rządzenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.