neutralnościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki jako znaczenie. Idźmy dalej: wobec tego Diirerowski miedzioryt jest w pewien sposób niekonieczny: skoro i tak sens „rycerza”, „diabła” i „śmierci” jest nam znany, skoro odwzorowujący obiekt istnieje o tyle tylko, o ile jest znaczeniem już danego sensu (istnieje na sposób przezroczysty, w neutralnościowej modyfikacji istnienia), skoro czarne linie są nieproduktywne, zanikają w „uobrazowanym przedmiocie”, nie ma zasadniczej różnicy między miedziorytem Durera a poglądowym schematem czy zdjęciem z wakacji, które przywołuje na pamięć niegdyś widziane krajobrazy. Miedzioryt Durera mówi nam tylko to, co już wie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.