neutralno-informacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prus znacznie oszczędniej niż Orzeszkowa posługuje się nastrojowością patetyczną, redukuje narrację na rzecz dialogu, upraszcza składnię i niemal rezygnuje z wystroju figuralnego prozy, dając przewagę stylowi neutralno-informacyjnemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo