neutrius

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neutrum (por. łac. forum etc., Mażiulis, s. 86). Przejście wyrazów tego typu do zakresu masculinum zostaje niewątpliwie w związku z wystąpieniem wtórnej repartycji: zakończenie -a zostało pojęte jako cecha masculinum, podczas gdy -o stało się cechą charakterystyczną neutrum. Można zatem przypuścić, że pojawienie się form nom.-acc. sg. neutrius gen. typu nebo na miejscu oczekiwanych postaci zakończonych na -a zostaje w związku z ustaleniem -o jako cechy neutrum. A więc fonetyczny rozwój końcowego członu *-os prowadził tylko do -a; gdzie na miejscu tego członu pojawia się -o, jest to wynik przekształcenia analogicznego, nie zaś alternatywnego rozwoju fonetycznego. Eozwój wygłosu w końcówce czasowni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.