neutrofil

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Halberówna, Dmochowski i Pruszczyński). Poznamy niektóre stany chorobowe, których patogeneza tłumaczy się istnieniem autoprzeciwciał, jak np. hemoglobinuria okresowa, być może kiła, nowotwory itp. W związku z tym powstaje zagadnienie, czy i inne komórki krwi poza krwinkami i neutrofilami wykazują antygeny odmienne i czy mogą one wywoływać w ustroju przeciwciała. Niestety, analiza serologiczna nie objęła wszystkich elementów normalnych i chorobowych krwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.