neutron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cze ośm razy większa! Możliwem też jest, że gwiazdy 0 tak wielkiej gęstości utworzone są przeważnie ze wspomnianego już przez nas pierwiastka o liczbie atomowej 0 1 ciężarze atomowym 1, mianowicie z „neutonu“; ponieważ, jak widzieliśmy, atomy tego pierwiastka utworzone są tylko z jąder neutronów, nie potrzeba odrywać od nich elektronów dla tej prostej przyczyny, że ich nie mają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.